சமீபத்திய பதிவுகள்

திருக்குர்ஆன்

திருக்குர்ஆன் அத்தியாயங்கள் தொகுப்பு

திருக்குர்ஆன் அத்தியாயங்கள் தொகுப்பு அத்தியாயம் – 1 - அல் ஃபாத்திஹா - தோற்றுவாய் அத்தியாயம் - 2 - அல் பகரா - அந்த மாடு அத்தியாயம் - 3 - ஆலு இம்ரான் - இம்ரானின் குடும்பத்தினர் அத்தியாயம் - 4 - அன்னிஸா - பெண்கள் அத்தியாயம் - 5 - அல் மாயிதா - உணவுத் தட்டு அத்தி...

தொழுகை சட்டங்கள்

மையித்தைக் குளிப்பாட்டியவர் குளிக்க வேண்டுமா?

மையித்தைக் குளிப்பாட்டியவர் குளிக்க வேண்டுமா? ஜனாஸாவைக் குளிப்பாட்டியவர் குளிப்பது அவசியமா? என்பதில் அறிஞர்களிடையே இரண்டு கருத்து நிலவுகின்றது. எனவே இது பற்றி நாம் விரிவாக ஆராய்ந்து ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும். இறந்தவரின் உடலைக் குளிப்பாட்டியவர் குளிக்க வேண்டும் என்று நபிகள...

பாங்கு சொல்லும் போது படுத்துக் கிடக்கலாமா?

பாங்கு சொல்லும் போது படுத்துக் கிடக்கலாமா? நாம் படுத்துக் கிடக்கும் போது பாங்கு சொல்லப்பட்டால் உடனே எழுந்து உட்கார வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை தமிழக முஸ்லிம்களிடம் பரவலாக உள்ளது. இது சரியா? பதில் : இந்த நம்பிக்கைக்கு மார்க்கத்தில் எந்த ஆதாரமும் இல்லை. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவ...

நவீன பிரச்சனைகள்

வீடியோ :

கேள்வி பதில் வீடியோ :

முஸ்லிமல்லாவர்களின் சந்தேகங்கள்

தொழுகை சட்டங்கள்

Continue to the category

பரிந்துரைக்கப்பட்டது

பெண்களுக்கான சட்டங்கள்

நவீன பிரச்சனைகள் :