பாலூட்டும் தாய்மார்கள் சுன்னத்தான நோன்புகள் நோற்கலாமா?

குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பவர்கள் சுன்னத்தான நோன்பு நோற்கலாமா?

பதில் வீடியோ வடிவில்: https://www.youtube.com/watch?v=K1VFKHtT1Xw