9:525 தொழுகை நேரங்கள்

பாடம் : 4 தொழுகை பாவங்களுக்குப் பரிகாரமாகும். 525. ஹுதைஃபா(ரலி) அறிவித்தார். நாங்கள் உமர்(ரலி) அவர்களிடம் அமர்ந்திருந்தபோது, 'நபி(ஸல்) அவர்கள் ஃபித்னாவைப் பற்றிக் கூறியதை உங்களில் அறிந்திருப்பவர் யார்? என்று கேட்டார்கள். (ஃபித்னா என்ற வார்த்தைக்குச் சோதனைகள், துன்பங்கள் என்று பொருளும் குழப்பங்கள் என்ற பொருளும்…

Continue Reading9:525 தொழுகை நேரங்கள்

9:524 தொழுகை நேரங்கள்

பாடம் : 3 தொழுகையை நிலைநிறுத்துவதாக ஒருவரிடம் மற்றவர் உறுதிமொழி அளிப்பது. 524. ஜரீர்பின் அப்தில்லாஹ்(ரலி) அறிவித்தார். தொழுகையை நிலைநாட்டுவது ஸகாத் கொடுப்பது, முஸ்லிம்கள் அனைவருக்கும் நல்லதையே நாடுவது ஆகிய காரியங்களுக்காக நான் அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் உறுதிப் பிரமாணம் எடுத்தேன். Book : 9

Continue Reading9:524 தொழுகை நேரங்கள்

9:523 தொழுகை நேரங்கள்

பாடம் : 2 நீங்கள் அவன் பக்கமே (பாவமன்னிப்புக் கோரி) திரும்பியவர்களாக இருங்கள்; அவனிடம் பயபக்தியுடன் நடந்துகொள் ளுங்கள்; தொழுகையையும் நிலை நிறுத்துங்கள்; இன்னும் இணைவைப்போ ரில் நீங்களும் ஆகிவிடாதீர்கள் எனும் (30:31ஆவது) இறைவசனம். 523. இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அறிவித்தார். அப்துல் கைஸ் குழுவினர் நபி(ஸல்)…

Continue Reading9:523 தொழுகை நேரங்கள்

9:522 தொழுகை நேரங்கள்

522. ஆயிஷா(ரலி) அறிவித்தார். சூரிய(னி)ன் (ஒளி) என் அறையில் (மறையாமல்) விழுந்து கொண்டிருக்கும்போது நபி(ஸல்) அவர்கள் அஸர் தொழுவார்கள். Book :9

Continue Reading9:522 தொழுகை நேரங்கள்

9:521 தொழுகை நேரங்கள்

பாடம் : 1 தொழுகையின் சிறப்பும் அவற்றின் நேரங்களும். அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: நிச்சயமாக குறிப்பிட்ட நேரங்களில் தொழுகையை நிறைவேற்றுவது நம்பிக்கையாளர்களுக்கு விதியாக்கப் பெற்றுள்ளது. (4:103) (இந்த வசனத்தின் மூலத்திலுள்ள மவ்கூத்' எனும் சொற்றொடரும்) மவக்கத்' எனும் சொல்லும் தவ்கீத்'எனும் வேர்ச் செல்-லிருந்து…

Continue Reading9:521 தொழுகை நேரங்கள்