சிறிய செய்திகள் மனனம் – 3

சிறார்கள் மனனம் செய்ய வேண்டிய சிறிய செய்திகள்

لاَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ

மனிதர்கள் மீது கருணைகாட்டாத வனுக்கு அல்லாஹ் கருணைகாட்ட  மாட்டான்.

ஆதாரம் : புகாரி – 7376

 

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

உறவை முறித்து வாழ்பவன் சொர்க்கத்தில் நுழைய மாட்டான்.

ஆதாரம் : புகாரி – 5984

 

اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

பேரீச்சம் பழத்தின் ஒரு துண்டைத் தர்மம் செய்தேனும் நரகத்திலிருந்து உங்களைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளுங்கள்.

ஆதாரம் : புகாரி – 6023

 

اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ

நல்ல (இனிய) சொல்லும் ஒரு தருமமாகும்.

ஆதாரம் : புகாரி – 2989

 

يُمِيْطُ الأَذٰى عَنِ  الطَّرِيْقِ  صَدَقَةٌ

தீங்கு தரும் பொருளைப் பாதையிலிருந்து அகற்றுவதும் ஒரு தருமமேயாகும்.

ஆதாரம் : புகாரி – 2989