பொது மையவாடிகளில் அடையாளக் கல் வைத்துக் கொள்ளலாமா?

? பொது மையவாடிகளில் அடையாளக் கல் வைத்துக் கொள்ளலாமா?

கௌ. பஜ்ருல்லாஹ், வத்தலக்குண்டு

கப்ருகள் கட்டப்படுவதையும், அதில் அதிகப்படுத்தப்படுவதையும், அது பூசப்படுவதையும் நபி (ஸல்) அவர்கள் தடை செய்தார்கள்.

அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி)

நூல்: நஸயீ 2000

கப்ருகளில் அதிகப்படுத்துவதை நபி (ஸல்) அவர்கள் தடை செய்தார்கள் என்று பொதுவாகக் கூறப்பட்டுள்ளதால் அடையாளக் கல் உள்ளிட்ட எதையும் கப்ரின் மேல் வைப்பது கூடாது.

குழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மண்ணைத் தவிர வேறு எதையும் அதிகப்படுத்தக் கூடாது.