8:353 தொழுகை

353. ‘ஜாபிர் இப்னு அப்தில்லாஹ்(ரலி) ஒரே ஆடையை அணிந்தவர்களாகத் தொழுதுவிட்டு ‘நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒரே ஆடையை அணிந்து தொழுததைக் கண்டேன்’ என்று கூறினார்கள்’ என முஹம்மத் இப்னு அல் முன்கதிர் என்பவர் அறிவித்தார். 
Book :8