69:5353 (குடும்பச்) செலவுகள்

5353. இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்’ 
(கணவனை இழந்த) கைம்பெண்ணுக்காகவும் ஏழைக்காகவும் பாடுபடுகிறவர், ‘இறைவழியில் அறப்போர் புரிபவரைப் போன்றவராவார்’ அல்லது ‘இரவில் நின்று வணங்கிப் பகலில் நோன்பு நோற்பவரைப் போன்றவராவார்’. 
என அபூ ஹுரைரா(ரலி) அறிவித்தார். 
Book :69