5:252 குளித்தல்

252. ‘ஜாபிர் இப்னு அப்தில்லாஹ்(ரலி) அவர்களுடன் நானும் என்னுடைய தந்தையும் வேறு சிலரும் அமர்ந்திருந்தபோது, அவர்களிடம் குளிப்பைப் பற்றி நாங்கள் கேட்டதற்கு, ‘ஒரு ஸாவு’ அளவு தண்ணீர் போதும்’ என்று கூறினார். அப்போது ஒருவர் ‘அந்தத் தண்ணீர் எனக்குப் போதாது’ என்றதற்கு, ‘உன்னை விடச் சிறந்த, உன்னை விட அதிகமான முடி வைத்திருந்த (நபி(ஸல்) அவர்களுக்கு அந்த அளவு தண்ணீர் போதுமானதாக இருந்தது’ என்று கூறினார். பின்னர் ஒரே ஆடையை அணிந்தவராக எங்களுக்குத் தொழுகை நடத்தினார்’ என அபூ ஜஅஃபர் அறிவித்தார். 
Book :5