37:2262 வாடகை மற்றும் கூலிக்கு ஆள் அமர்த்துதல்

பாடம்: 2 சில கீராத் கூலிக்காக ஆடு மேய்த்தல். 
2262. அபூ ஹுரைரா(ரலி) அறிவித்தார். 
‘அல்லாஹ் அனுப்பிய எந்த நபியும் ஆடு மேய்க்காமல் இருந்ததில்லை!’ என்று இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; அப்போது நபித்தோழர்கள், ‘நீங்களுமா?’ என்று கேட்டார்கள். ‘ஆம்! மக்காவாசிகளின் சில கீராத் கூலிக்காக ஆடு மேய்ப்பவனாக நான் இருந்தேன்!’ என்று நபி(ஸல்) அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். 
Book : 37