33:2026 இஃதிகாஃப்

2026. ஆயிஷா(ரலி) அறிவித்தார். 
‘நபி(ஸல்) அவர்கள் மரணிக்கும் வரை ரமளானின் கடைசிப் பத்து நாள்களில் இஃதிகாஃப் இருந்தார்கள்; அவர்களுக்குப் பின், அவர்களின் மனைவியர் இஃதிகாஃப் இருந்தனர்!’ 
Book :33