27:1810 (ஹஜ் செய்வதிலிருந்து) தடுக்கப்படுதல்

பாடம் : 2 ஹஜ்ஜிலிருந்து தடுக்கப்படுதல். 
1810. இப்னு உமர்(ரலி) அறிவித்தார். 
‘இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்களின் வழிமுறை உங்களுக்குப் போதாதா? உங்களில் ஒருவர் ஹஜ்ஜிலிருந்து தடுக்கப்பட்டால், அவர் (சாத்தியப்பட்டால்) கஅபாவை வலம்வந்து, ஸஃபா மர்வாவுக்கிடையே சஃயு செய்து, இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடட்டும்! மறுவருடம் ஹஜ் செய்து பலியிடட்டும்! பலிப் பிராணி கிடைக்காவிட்டால் நோன்பு நோற்கட்டும்!’ 
Book : 27