55:2741 மரண சாசனங்கள்

2741. அஸ்வத்(ரஹ்) அறிவித்தார். ஆயிஷா(ரலி) அவர்களிடம் மக்கள், 'நபி(ஸல்) அவர்கள் (தமக்குப் பின் ஆட்சித் தலைமை ஏற்கும்படி) அலீ(ரலி) அவர்களிடம் இறுதி விருப்பம் (வஸிய்யத்) தெரிவித்துவிட்டுச் சென்றார்கள். (என்று கேள்விப்படுகிறோமே)' என்றார்கள். அதற்கு ஆயிஷா(ரலி), 'நபி(ஸல்) அவர்கள் எப்போது அவருக்கு வஸிய்யத் செய்தார்கள்? (நபி(ஸல்)…

Continue Reading55:2741 மரண சாசனங்கள்

55:2740 மரண சாசனங்கள்

2740. தல்ஹா இப்னு முஸர்ரிஃப்(ரஹ்) அறிவித்தார். நான் அப்துல்லாஹ் இப்னு அபீ அவ்ஃபா(ரலி) அவர்களிடம், 'நபி(ஸல்) அவர்கள் வஸிய்யத் - மரண சாசனம் செய்தார்களா?' என்று கேட்டேன். அவர்கள், 'இல்லை' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், 'அப்படியென்றால் மக்களின் மீது வஸிய்யத் - மரண சாசனம்…

Continue Reading55:2740 மரண சாசனங்கள்

55:2739 மரண சாசனங்கள்

2739. அல்லாஹ்வின் தூதருடைய துணைவியார் ஜுவைரிய்யா பின்த்து ஹாரிஸ்(ரலி) அறிவித்தார். இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் மரணத்தின்போது திர்ஹமையோ, தீனாரையோ (வெள்ளி நாணயத்தையோ, பொற்காசையோ), அடிமையையோ, அடிமைப் பெண்ணையோ, வேறு எதையுமோவிட்டுச் செல்லவில்லை. தம் வெள்ளைக் கோவேறுக் கழுதையையும், தம் ஆயுதங்களையும், தர்மமாக ஆக்கி விட்டிருந்த…

Continue Reading55:2739 மரண சாசனங்கள்

55:2738 மரண சாசனங்கள்

பாடம் : 1 மரண சாசனங்களும், மனிதனின் மரண சாசனம் எழுதப்பட்டு அவனிடம் (ஆவண வடிவில்) இருக்க வேண்டும் என்னும் நபி (ஸல்) அவர்களின் கூற்றும். அல்லாஹ் கூறுகிறான்: உங்களில் ஒருவருக்கு மரணம் வரும் போது அவர் செல்வம் எதையேனும் விட்டுச்…

Continue Reading55:2738 மரண சாசனங்கள்