யார் குர்பானி கொடுக்க சக்தி இருந்தும் குர்பானி கொடுக்கவில்லையோ அவர் பெருநாள் திடலுக்கு வர வேண்டாமென நபிகளார் கூறியதாக வரும் ஹதீஸின் நிலை என்ன?