தொழுகையில் ஈடுப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது செல்போனை அணைப்பதற்கோ அல்லது சட்டை பாக்கெட்டில் உள்ள கண்ணாடியை தரையில் வைப்பதற்கோ மார்க்கத்தில் அனுமதி உண்டா?