முஹம்மது நபியின் படத்தை வரைவது குற்றமா? அப்படி வரைபவரை கொலை செய்யும் கொலையாளிகளின் நோக்கத்தை எப்படி புரிந்து கொள்வது?