அல்லாஹ் இருக்கின்றானா? என்ற சந்தேகத்தை ஷைத்தான் எழுப்பும் போது, குல்ஹுவல்லாஹு அஹத் சூராவை ஓதி பாதுகாப்பு தேடுமாறு ஏதேனும் ஹதீஸ்கள் உள்ளதா?