வைர, வைடூரியக் கற்களுக்கு ஜகாத் கொடுப்பது அவசியமா?

கேள்வி: வைர, வைடூரியக் கற்களுக்கு ஜகாத் கொடுப்பது அவசியமா? தங்கம், வெள்ளிக்கு ஜகாத் என்று குர்ஆனில் வருவதால் வைரத்திற்கு ஜகாத் கொடுக்கத் தேவையில்லை என்று சிலர் கூறுகிறார்களே! இதற்கு விளக்கம் என்ன? டாக்டர் அஜ்மல் கான், ஆஸ்திரேலியா பதில்: ஜகாத் என்பது…

Continue Readingவைர, வைடூரியக் கற்களுக்கு ஜகாத் கொடுப்பது அவசியமா?