எலி வளர்க்கலாம் என்று தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மார்க்கத் தீர்ப்பு வழங்கியதா?

மார்க்க ஆதாரங்களுக்கு எதிராக எலிக்கறி சாப்பிடலாம் என்று சிலர் வாதிட்டு வருகின்றனர். ஆனால் எலியைச் சாப்பிடுவது ஹராம் என்பதை மார்க்க ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் நாம் தெளிவு படுத்தியுள்ளோம். இந்நிலையில் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் எலியைச் சாப்பிடுவது ஹராம் என்கிறது. ஆனால் அவர்களே எலியை…

Continue Readingஎலி வளர்க்கலாம் என்று தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மார்க்கத் தீர்ப்பு வழங்கியதா?