கடனை நிறைவேற்றிய பிறகுதான் சொத்தைப் பிரிக்க வேண்டுமா?

கேள்வி : கடனை நிறைவேற்றிய பிறகுதான் சொத்தைப் பிரிக்க வேண்டுமா? பதில் : ஒருவர் மரணித்த பின்னர் அவர் செய்த மரணசாசனம் எனும் வஸிய்யத்தையும், கடனையும் நிறைவேற்றிய பிறகுதான் வாரிசுகள் சொத்துக்களைப் பிரிக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது. .....(இவை…

Continue Readingகடனை நிறைவேற்றிய பிறகுதான் சொத்தைப் பிரிக்க வேண்டுமா?