ஏகத்துவம் – ஜனவரி 2017

இணையை விரும்பாத ஏகாதிபத்திய தலைமை ஜெயலலிதா மரணம் சொல்கின்ற சிந்தனைகள் இந்தியாவில் முக்கியத் தலைவர்கள் இறந்து விட்டால் அந்தச் சாவு, அந்தத்  தலைவர்களை மட்டும் காவு கொள்வதில்லை. கூடவே குடிமக்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையினரையும் காவு கொண்டு  விடுகின்றது. குடிமக்களில் ஒரு…

Continue Readingஏகத்துவம் – ஜனவரி 2017