பிராவிடண்ட் ஃபண்ட் கூடுமா?

கேள்வி : பிராவிடண்ட் ஃபண்ட் கூடுமா? பதில் : அரசு அலுவலகங்களிலும், பெரிய நிறுவனங்களிலும் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் தங்கள் ஓய்வு காலத்தில் சிரமப்படக் கூடாது என்பதற்காக ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் ஒரு பகுதியைப் பிடித்தம் செய்ய வேண்டும் என்ற சட்டம் நமது நாட்டிலும்…

Continue Readingபிராவிடண்ட் ஃபண்ட் கூடுமா?