பெண்கள் மோதிரம் அணிந்து வெளியே செல்லலாமா?

கேள்வி : பெண்கள் வெளியே செல்லும் போது மோதிரம், வளையல், கொலுசு போன்ற ஆபரணங்களை அணிந்து செல்லலாமா? ஆண்கள் முன்னால் அலங்காரத்தை வெளிப்படுத்துவதில் இது அடங்குமா? பதில்: பெண்கள் தங்களது அலங்காரங்களை  கணவன் மற்றும் மஹ்ரமான (மணமுடிக்கத்தகாத) உறவினர் தவிர மற்ற…

Continue Readingபெண்கள் மோதிரம் அணிந்து வெளியே செல்லலாமா?