ரமலான் தொடர் உரை – 2019

0
1129

அமல்களை அதிகரிப்போம்! அல்லாஹ்வை நெருங்குவோம்!!

உரை : எம்.ஷம்சுல்லுஹா

தொடர் – 1 : பயனுள்ள கல்வி

தொடர் – 2 : இறை நம்பிக்கையும் இனிய அமல்களும்

தொடர் – 3 : கடமையான தொழுகை

தொடர் – 4 : தஹஜ்ஜத் தொழுகை

தொடர் – 5 : ஜமாஅத் தொழுகை

தொடர் – 6 : நஃபில் வணக்கமும் நபியின் நட்பும்

தொடர் – 7 : நல்முடிவை தரும் நல்ல அமல்கள்

பகிர்

பதிலளி

உங்கள் கருத்துகளை பதிவிடுங்கள்
உங்கள் பெயர்