கிரகணத்தின் போது கர்ப்பிணிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா?

கேள்வி :

கிரகணம் ஏற்படும் போது கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்று குர்ஆனிலோ, ஹதீஸிலோ சொல்லப்பட்டுள்ளதா? அல்லது அறிவியல் பூர்வமாக கேடு ஏற்படும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளதா?

முஹம்மத் ஃபைஸர்

பதில் :

திருக்குர்ஆனிலோ, நபிவழியிலோ இப்படி கூறப்படவில்லை. கிரகணத்தின் போது தொழுமாறும், தர்மம் செய்யுமாறும் பொதுவாக நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் எச்சரிக்கை செய்துள்ளனர்.

பார்க்க: 1040, 1041, 1042, 1043, 1044

கர்ப்பிணிகளுக்கு குறிப்பாக எந்த எச்சரிக்கையும் கூறப்படவில்லை.

விஞ்ஞான அடிப்படையில் வெறும் கண்ணால் கிரகணம் பிடித்த நிலையில் உள்ள சூரியனைப் பார்க்கக் கூடாது; அது கண் பார்வையைப் பாதிக்கும் என்பது மட்டுமே காரணத்துடன் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. இருட்டறையில் கர்ப்பிணிப் பெண்களை அடைத்து வைக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் பொய்யான கட்டுக் கதையாகும்.