அல்லாஹ்வின் மீது மட்டும் தான் சத்தியம் செய்ய வேண்டுமென நபிகளார் கூறியுள்ள போது குர்ஆனில் அல்லாஹ் ஒலிவமரம், குதிரை போன்ற படைப்புகள் மீது சத்தியம் செய்வதாக உள்ளதே? இதனை எவ்வாறு புரிந்துக் கொள்வது?

End of content

No more pages to load