பொதுக்கூட்டம் – OnlineTNTJ

முகப்பு / வீடியோ / பொதுக்கூட்டம்

வீடியோ

முடிச்சுக்களில் ஊதுபவற்றின் தீங்கு என்றால் என்ன?

நாள் : 11/07/2018

இடம் : மாநிலத் தலைமையகம்

உரை : இ.முஹம்மது ( மாநிலச் செயலாளர் , டி.என்.டி.ஜே)

நீதிக்கு சாட்சியாளர்களாக ஆகிவிடுங்கள்!

நாள் : 14/09/2019

இடம் : தொண்டி - இராமநாதபுரம் (வடக்கு) மாவட்டம்

உரை : ஆர். அப்துல் கரீம் எம்.ஐ.எஸ்.ஸி (மாநிலச் செயலாளர், TNTJ)