எளிய மார்க்கம் – OnlineTNTJ

முகப்பு / வீடியோ / எளிய மார்க்கம்

வீடியோ

முடிச்சுக்களில் ஊதுபவற்றின் தீங்கு என்றால் என்ன?

நாள் : 11/07/2018

இடம் : மாநிலத் தலைமையகம்

உரை : இ.முஹம்மது ( மாநிலச் செயலாளர் , டி.என்.டி.ஜே)

மார்க்கத்தின் பார்வையில் மனித பண்புகள்!

நாள் : 11/05/2019

இடம் : குவைத் மண்டலம்

உரை : K.M.அப்துந் நாஸிர் (மேலாண்மை குழு உறுப்பினர் ,TNTJ)