பெண்கள் மார்க்கக் கடமைகளில் குறையுள்ளவர்களா?

கேள்வி ? பெண்கள் மாதவிடாய் ஏற்பட்டு தொழுகை, நோன்பை விடுவதால் அவர்கள் மார்க்கக் கடமையில் குறைவானவர்களாக இருக்கின்றனர் என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். மாதவிடாய் என்பது ஆதமுடைய பெண் மக்கள் மீது அல்லாஹ் ஏற்படுத்தியது என்றும் நபி (ஸல்) அவர்கள்…

Continue Readingபெண்கள் மார்க்கக் கடமைகளில் குறையுள்ளவர்களா?