80:6306 பிரார்த்தனைகள்

பாடம் : 2 பாவமன்னிப்புக் கோரலில் சிறந்தது அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: (நூஹ் கூறினார்:) நீங்கள் உங்கள் இறைவனிடம் பாவமன்னிப்புக் கோருங்கள்; நிச்சயமாக அவன் மிகவும் மன்னிப்பவன். (அப்படிச் செய்வீர்களாயின்) அவன் உங்கள் மீது தொடர்ந்து மழையை அனுப்புவான். அவன் செல்வங்களையும், புதல்வர்களையும்…

Continue Reading80:6306 பிரார்த்தனைகள்

80:6305 பிரார்த்தனைகள்

6305. இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்' 'ஒவ்வோர் இறைத்தூதரும் ஒரு (பிரத்தியேக) வேண்டுதல் செய்துவிட்டனர்' அல்லது 'ஒவ்வோர் இறைத்தூதருக்கும் (தம் சமுதாயத்தார் தொடர்பாக) ஒரு (விசேஷப் பிரார்த்தனை உண்டு; அதனை அவர்கள் (இம்மையிலேயே) கேட்டுவிட்டனர்.' அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுவிட்டது. நான் என்னுடைய பிரார்த்தனையை, மறுமை நாளில் என்…

Continue Reading80:6305 பிரார்த்தனைகள்

80:6304 பிரார்த்தனைகள்

பாடம் : 34 (இறைவா) என்னால் எவரேனும் மன வேதனை அடைந்திருந்தால் அதை அவருக்குப் பாவப் பரிகாரமாகவும் அருளாகவும் மாற்றிடுவாயாக என நபி (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்தித்தது. 6304. இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்' ஒவ்வோர் இறைத்தூதருக்கும் அவர் (தம் சமுதாயத்தாருக்காகப்) பிரார்த்தித்துக் கொள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரார்த்தனை…

Continue Reading80:6304 பிரார்த்தனைகள்