வாரந்திர நடுநிலைச் சமுதாயம் பத்திரிக்கையில் இடம்பெரும் பதில்கள்

மண்டபங்களில் நடக்கும் திருமணங்களுக்கு பதிவேடு மட்டும் வழங்குகிறீர்கள். தாயீக்கள் அனுப்பவது இல்லை, ஜமாஅத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் செயற்குழு, பொதுக்குழு மண்டபங்களில் நடத்தப் படுகிறதே?

End of content

No more pages to load