ஒரு பெண் தன்னுடைய கணவனின் சகோதரனுடன் செல்ஃபோனில் பேசுவது கூடுமா?

Continue Readingஒரு பெண் தன்னுடைய கணவனின் சகோதரனுடன் செல்ஃபோனில் பேசுவது கூடுமா?

லீசுக்கு , ஒத்திக்கு எடுத்து வீட்டில் இருக்கலாமா?

Continue Readingலீசுக்கு , ஒத்திக்கு எடுத்து வீட்டில் இருக்கலாமா?

கஃபத்துல்லாவில் ஐவேளைத் தொழுகை முடிந்த பிறகு ஜனாஸா தொழுகை நடத்தப்படுகின்றது? அதில் கலந்து கொள்ளலாமா?

Continue Readingகஃபத்துல்லாவில் ஐவேளைத் தொழுகை முடிந்த பிறகு ஜனாஸா தொழுகை நடத்தப்படுகின்றது? அதில் கலந்து கொள்ளலாமா?