நபிகளாருக்கு ரைஹானா என்ற பெயரில் ஒரு மனைவி இருந்தார்களா?

Continue Readingநபிகளாருக்கு ரைஹானா என்ற பெயரில் ஒரு மனைவி இருந்தார்களா?

பால் கொடுக்கும் பிராணியின் தோல்களை விற்பதோ, வாங்குவதோ கூடுமா?

Continue Readingபால் கொடுக்கும் பிராணியின் தோல்களை விற்பதோ, வாங்குவதோ கூடுமா?

ஐவேளை தொழுகையின் ரக்அத்க்களின் எண்ணிக்கையை ஆதாரத்துடன் விளக்கவும்!

Continue Readingஐவேளை தொழுகையின் ரக்அத்க்களின் எண்ணிக்கையை ஆதாரத்துடன் விளக்கவும்!

சிறிய வயதிலிருந்து பெண்ணுக்காக தகப்பனார் சேர்த்து வைத்த நகையில் உடன்பிறந்தவர்களுக்கும் பங்கு இருக்கின்றதா?

Continue Readingசிறிய வயதிலிருந்து பெண்ணுக்காக தகப்பனார் சேர்த்து வைத்த நகையில் உடன்பிறந்தவர்களுக்கும் பங்கு இருக்கின்றதா?

ஸஹீஹ் மற்றும் லயீஃப் தொடர்பான ஹதீஸ்களின் தரங்கள் குறித்த முக்கியத்துவம் பற்றி விளக்கவும்?

Continue Readingஸஹீஹ் மற்றும் லயீஃப் தொடர்பான ஹதீஸ்களின் தரங்கள் குறித்த முக்கியத்துவம் பற்றி விளக்கவும்?

செல்ஃபோன் அப்ளிக்கேஷன் வழியாக சொல்லப்படும் பாங்கோசை தொழுகைக்கு போதுமானதா?

Continue Readingசெல்ஃபோன் அப்ளிக்கேஷன் வழியாக சொல்லப்படும் பாங்கோசை தொழுகைக்கு போதுமானதா?

பெரிய அடையாளங்கள் நிகழ்ந்த பிறகு தான் மறுமை ஏற்படும் என்று ஹதீஸில் உள்ளதே? எப்படி புரிந்து கொள்வது?

Continue Readingபெரிய அடையாளங்கள் நிகழ்ந்த பிறகு தான் மறுமை ஏற்படும் என்று ஹதீஸில் உள்ளதே? எப்படி புரிந்து கொள்வது?

கேரளாவில் நடைபெறும் ஓணம் பண்டிகையை கேரளா முஸ்லிம்களும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடி வருகிறார்களே? இது சரியா?

Continue Readingகேரளாவில் நடைபெறும் ஓணம் பண்டிகையை கேரளா முஸ்லிம்களும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடி வருகிறார்களே? இது சரியா?

ஒரு பெண் தன்னுடைய வளர்ப்பு மகனை திருமணம் செய்து கொள்ளலாமா?

Continue Readingஒரு பெண் தன்னுடைய வளர்ப்பு மகனை திருமணம் செய்து கொள்ளலாமா?

குர்ஆன் ஓதாமல் மற்ற அமல்களில் மட்டும் ஒருவர் ஈடுபட்டால், நல்ல மரணம் ஏற்படாது! என்ற கருத்து சரியா?

Continue Readingகுர்ஆன் ஓதாமல் மற்ற அமல்களில் மட்டும் ஒருவர் ஈடுபட்டால், நல்ல மரணம் ஏற்படாது! என்ற கருத்து சரியா?

ஒருவரிடம் வியாபாரத்தில் பாட்னராக சேர்ந்து தொழிலுக்கு பணம் உதவி செய்தால், வரக்கூடிய இலாபத்தில் மாதம் மாதம் பணம் மட்டும் பெற்றுக் கொள்வது வட்டியில் சேருமா?

Continue Readingஒருவரிடம் வியாபாரத்தில் பாட்னராக சேர்ந்து தொழிலுக்கு பணம் உதவி செய்தால், வரக்கூடிய இலாபத்தில் மாதம் மாதம் பணம் மட்டும் பெற்றுக் கொள்வது வட்டியில் சேருமா?

உருவம் மற்றும் பட்டாம்பூச்சி பொறிக்கப்பட்ட ஆடைகளை அணியலாமா?

Continue Readingஉருவம் மற்றும் பட்டாம்பூச்சி பொறிக்கப்பட்ட ஆடைகளை அணியலாமா?

இறந்தவரை அடக்கம் செய்யும் போது குழிக்குள் இருப்பவர்களிடம் ஒரு பிடி மண்ணை எடுத்துக்கொடுப்பது மார்கத்தில் அனுமதி உண்டா?

Continue Readingஇறந்தவரை அடக்கம் செய்யும் போது குழிக்குள் இருப்பவர்களிடம் ஒரு பிடி மண்ணை எடுத்துக்கொடுப்பது மார்கத்தில் அனுமதி உண்டா?

மது அருந்துபவன்! சிலையை வணங்கியவனைப் போன்றவனாவான்! என்ற செய்தியின் உண்மைத்தன்மை என்ன?

Continue Readingமது அருந்துபவன்! சிலையை வணங்கியவனைப் போன்றவனாவான்! என்ற செய்தியின் உண்மைத்தன்மை என்ன?

அஜினமோட்டோ போன்ற பொருளை உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளலாமா?

Continue Readingஅஜினமோட்டோ போன்ற பொருளை உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளலாமா?

கடமையான குளிப்பை நிறைவேற்ற தண்ணீர் கிடைக்காத போது, குளிக்காமல் ஜுமுஆ தொழுகையை நிறைவேற்றலாமா?

Continue Readingகடமையான குளிப்பை நிறைவேற்ற தண்ணீர் கிடைக்காத போது, குளிக்காமல் ஜுமுஆ தொழுகையை நிறைவேற்றலாமா?

பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் மாணவர்கள் லுஹர் தொழுகையை அஸர் தொழுகையோடு சேர்த்து தொழலாமா?

Continue Readingபள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் மாணவர்கள் லுஹர் தொழுகையை அஸர் தொழுகையோடு சேர்த்து தொழலாமா?

மண்ணால் தயம்மும் செய்தவர்கள் பள்ளிவாசலுக்கு சென்று தொழுகையை நிறைவேற்றலாமா?

Continue Readingமண்ணால் தயம்மும் செய்தவர்கள் பள்ளிவாசலுக்கு சென்று தொழுகையை நிறைவேற்றலாமா?

தொழுகையின் தோள்புஜங்களை மறைக்க வேண்டுமா?

Continue Readingதொழுகையின் தோள்புஜங்களை மறைக்க வேண்டுமா?

அன்றாடம் ஓத வேண்டிய துஆக்களை கட்டாயமாக ஓத வேண்டுமா

Continue Readingஅன்றாடம் ஓத வேண்டிய துஆக்களை கட்டாயமாக ஓத வேண்டுமா

அநியாயமாக கொல்லப்பட்டவர்கள் இறைவனுக்கு இணைகற்பித்த நிலையில் கொல்லப்பட்டிருந்தால் அவர்களை ஷஹீத் என்று சொல்லலாமா?

Continue Readingஅநியாயமாக கொல்லப்பட்டவர்கள் இறைவனுக்கு இணைகற்பித்த நிலையில் கொல்லப்பட்டிருந்தால் அவர்களை ஷஹீத் என்று சொல்லலாமா?

அநியாயக்கார ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக, முஸ்லிம்கள் நேர்ச்சை நோன்பு வைக்கலாமா

Continue Readingஅநியாயக்கார ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக, முஸ்லிம்கள் நேர்ச்சை நோன்பு வைக்கலாமா

ஜனாஸா தொழுகையில் மூன்று தக்பீரோடு இமாம் தொழுகையை முடித்து விட்டால், என்ன செய்வது

Continue Readingஜனாஸா தொழுகையில் மூன்று தக்பீரோடு இமாம் தொழுகையை முடித்து விட்டால், என்ன செய்வது

கடனை அடைப்பதற்காக பீடி, சிகரெட் போன்ற புகையிலை பொருட்களை விற்பனை செய்வது கூடுமா

Continue Readingகடனை அடைப்பதற்காக பீடி, சிகரெட் போன்ற புகையிலை பொருட்களை விற்பனை செய்வது கூடுமா

மழைத் தொழுகையில் துஆ எப்போது கேட்க வேண்டும்? எப்படி கேட்க வேண்டும்?

Continue Readingமழைத் தொழுகையில் துஆ எப்போது கேட்க வேண்டும்? எப்படி கேட்க வேண்டும்?

நான்கு ரக்அத்கள் சுன்னத் தொழுகைகளை நான்கு நான்காக தொழ வேண்டுமா?? இரண்டிரண்டாக தொழ வேண்டுமா?

Continue Readingநான்கு ரக்அத்கள் சுன்னத் தொழுகைகளை நான்கு நான்காக தொழ வேண்டுமா?? இரண்டிரண்டாக தொழ வேண்டுமா?

ஒரு மய்யித் கப்ரிலே தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் என்று ஒரு செய்தி வருகின்றதே! இது ஆதாரப்பூர்வமானதா

Continue Readingஒரு மய்யித் கப்ரிலே தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் என்று ஒரு செய்தி வருகின்றதே! இது ஆதாரப்பூர்வமானதா

வட்டியின் மூலம் சம்பாதிக்கும் நிறுவனத்தில், ஷேர் என்ற அடிப்படையில் இலாபம் பெறலாமா?

Continue Readingவட்டியின் மூலம் சம்பாதிக்கும் நிறுவனத்தில், ஷேர் என்ற அடிப்படையில் இலாபம் பெறலாமா?

பள்ளிக்கூடங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளில் ஆசிரியர் வருகைக்காக எழுந்து நிற்கலாமா?

Continue Readingபள்ளிக்கூடங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளில் ஆசிரியர் வருகைக்காக எழுந்து நிற்கலாமா?

மரணித்த பெற்றோருக்காக செய்யும் நன்மை அவர்களுக்கு பலன் தருமா?? என்ன வகையான நன்மைகள் செய்யலாம்

Continue Readingமரணித்த பெற்றோருக்காக செய்யும் நன்மை அவர்களுக்கு பலன் தருமா?? என்ன வகையான நன்மைகள் செய்யலாம்

62 வது அத்தியாயம் 11 வது வசனத்திற்கு விளக்கம் தரவும்

Continue Reading62 வது அத்தியாயம் 11 வது வசனத்திற்கு விளக்கம் தரவும்

பெண்கள் உளூ செய்யும்போது கழுத்துக்கு மஸஹ் செய்ய வேண்டுமா?

Continue Readingபெண்கள் உளூ செய்யும்போது கழுத்துக்கு மஸஹ் செய்ய வேண்டுமா?

தஸ்பீஹ் மணியை வைத்து தஸ்பீஹ் செய்யலாமா?

Continue Readingதஸ்பீஹ் மணியை வைத்து தஸ்பீஹ் செய்யலாமா?

53 வது அத்தியாயம் 19,20 ஆகிய வசனங்களுக்கு விளக்கம் என்ன?

Continue Reading53 வது அத்தியாயம் 19,20 ஆகிய வசனங்களுக்கு விளக்கம் என்ன?

பொருளாதாரம் இருந்து குர்பானி கொடுக்கவில்லையானால் குற்றமா? கடன் கொடுத்தவர் தாமதாக திருப்பிக் கொடுத்தால் போதும் என சொல்லும் நிலையில் கடன் வாங்கியவர் குர்பானி கொடுக்கலாமா?

Continue Readingபொருளாதாரம் இருந்து குர்பானி கொடுக்கவில்லையானால் குற்றமா? கடன் கொடுத்தவர் தாமதாக திருப்பிக் கொடுத்தால் போதும் என சொல்லும் நிலையில் கடன் வாங்கியவர் குர்பானி கொடுக்கலாமா?

அரஃபா நோன்பு பிறை 9 ல் என்றால் சவூதி பிறையை கணக்கிட்டு வைக்க வேண்டுமா? அல்லது தமிழகத்தில் பார்க்கும் பிறையைக் கணக்கிட்டு வைக்க வேண்டுமா?

Continue Readingஅரஃபா நோன்பு பிறை 9 ல் என்றால் சவூதி பிறையை கணக்கிட்டு வைக்க வேண்டுமா? அல்லது தமிழகத்தில் பார்க்கும் பிறையைக் கணக்கிட்டு வைக்க வேண்டுமா?

இரண்டு நபர்கள் சேர்ந்து ஜுமுஆ தொழுகை நடத்தலாமா?

Continue Readingஇரண்டு நபர்கள் சேர்ந்து ஜுமுஆ தொழுகை நடத்தலாமா?

யார் குர்பானி கொடுக்க சக்தி இருந்தும் குர்பானி கொடுக்கவில்லையோ அவர் பெருநாள் திடலுக்கு வர வேண்டாமென நபிகளார் கூறியதாக வரும் ஹதீஸின் நிலை என்ன?

Continue Readingயார் குர்பானி கொடுக்க சக்தி இருந்தும் குர்பானி கொடுக்கவில்லையோ அவர் பெருநாள் திடலுக்கு வர வேண்டாமென நபிகளார் கூறியதாக வரும் ஹதீஸின் நிலை என்ன?

தவ்ஹீத் கொள்கையில் இருப்பதால் பல அனாச்சாரங்களை தவிர்க்கும் போது உறவினர்கள் வெறுக்கிறார்கள். இதனால் உறவை முறித்த குற்றமாகுமா?

Continue Readingதவ்ஹீத் கொள்கையில் இருப்பதால் பல அனாச்சாரங்களை தவிர்க்கும் போது உறவினர்கள் வெறுக்கிறார்கள். இதனால் உறவை முறித்த குற்றமாகுமா?

திருக்குர்ஆனின் 4: 27 வது வசனத்தின் விளக்கம் என்ன?

Continue Readingதிருக்குர்ஆனின் 4: 27 வது வசனத்தின் விளக்கம் என்ன?

பொதுக்கூட்டங்களில் தீர்மாணங்கள் வாசிக்கும் போது கைகளை உயர்த்தி அல்லாஹு அக்பர் என்று கூறுவதற்கு மார்க்கத்தில் ஆதாரம் உண்டா?

Continue Readingபொதுக்கூட்டங்களில் தீர்மாணங்கள் வாசிக்கும் போது கைகளை உயர்த்தி அல்லாஹு அக்பர் என்று கூறுவதற்கு மார்க்கத்தில் ஆதாரம் உண்டா?

ஆயுதபூஜை போன்ற விழாக்களின் போது பூஜிக்காத சில உணவுகளை தந்தால் அதனை சாப்பிடலாமா?

Continue Readingஆயுதபூஜை போன்ற விழாக்களின் போது பூஜிக்காத சில உணவுகளை தந்தால் அதனை சாப்பிடலாமா?

பாங்கிற்கு முன்பு சுன்னத் தொழுகைகளை தொழலாமா?

Continue Readingபாங்கிற்கு முன்பு சுன்னத் தொழுகைகளை தொழலாமா?

கூகுள் பே மூலம் பண பரிவர்த்தனை செய்யும்போது அதன் மூலம் கிடைக்கும் பணம் வட்டியாகுமா?

Continue Readingகூகுள் பே மூலம் பண பரிவர்த்தனை செய்யும்போது அதன் மூலம் கிடைக்கும் பணம் வட்டியாகுமா?

திருமணத்திற்கு பிறகு மனைவியுடன் தனிகுடித்தனம் சென்றால் பெற்றோரை பேணாத குற்றமாகுமா?

Continue Readingதிருமணத்திற்கு பிறகு மனைவியுடன் தனிகுடித்தனம் சென்றால் பெற்றோரை பேணாத குற்றமாகுமா?

தொழுகையில் ஈடுப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது செல்போனை அணைப்பதற்கோ அல்லது சட்டை பாக்கெட்டில் உள்ள கண்ணாடியை தரையில் வைப்பதற்கோ மார்க்கத்தில் அனுமதி உண்டா?

Continue Readingதொழுகையில் ஈடுப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது செல்போனை அணைப்பதற்கோ அல்லது சட்டை பாக்கெட்டில் உள்ள கண்ணாடியை தரையில் வைப்பதற்கோ மார்க்கத்தில் அனுமதி உண்டா?