ஷிர்க்கான செயல் நடக்கும் பள்ளியில் தொழலாமா?

கேள்வி : ஷிர்க் வைக்கும் இமாமைப் பின்பற்றக் கூடாது என்பது சரி. ஆனால் ஷிர்க்கான காரியங்கள் நடக்கும் பள்ளியில் ஏன் தொழக்கூடாது? பதில் : பாவமான நான்கு காரியங்கள் நடக்கின்ற பள்ளிக்குச் செல்லக் கூடாது என அல்லாஹ் கூறுகிறான். وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا…

Continue Readingஷிர்க்கான செயல் நடக்கும் பள்ளியில் தொழலாமா?