கப்ரு வேதனையில் பாகுபாடு ஏன்?

கேள்வி: ஒருவர் ஆதம் (அலை) அவர்கள் காலத்தில் இறந்து விடுகின்றார். இன்னொருவர் கியாமத் நாள் சமீபத்தில் இறக்கின்றார். இவர்கள் இருவருக்கும் கப்ருடைய வேதனை அளிக்கப்படும் நாட்களில் பாகுபாடு உள்ளதே? ஜே. அப்துல் அலீம், அய்யம்பேட்டை பதில்: ஆதம் (அலை) அவர்களின் மகன்களில்…

Continue Readingகப்ரு வேதனையில் பாகுபாடு ஏன்?