சமீப காலமாக இணைவைப்பு காரியமான மீலாது விழாக்கள் மீண்டும் தலை தூக்குவது போன்று தெரிகிறதே! என்ன காரணம்?

அல்லாஹ்வின் மீது மட்டும் தான் சத்தியம் செய்ய வேண்டுமென நபிகளார் கூறியுள்ள போது குர்ஆனில் அல்லாஹ் ஒலிவமரம், குதிரை போன்ற படைப்புகள் மீது சத்தியம் செய்வதாக உள்ளதே? இதனை எவ்வாறு புரிந்துக் கொள்வது?

தொழுகையின் ஆரம்பத்தில் வஜ்ஜஹ்து என ஆரம்பிக்கும் துஆவை ஓத வேண்டுமா? சுப்ஹானக்கல்லாஹும்ம வபிஹம்திக்க என ஆரம்பிக்கும் துஆவை ஓத வேண்டுமா?

தங்கம், வெள்ளி பாத்திரங்களில் சாப்பிடுவது மார்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தங்கம், வெள்ளி பாத்திரங்களை விற்பனை செய்யலாமா?

End of content

No more pages to load