மது ஊற்றி வைக்கப்பட்ட பாட்டில்களை,பாத்திரங்களை வாங்கவோ, விற்கவோ செய்யலாமா?

Continue Readingமது ஊற்றி வைக்கப்பட்ட பாட்டில்களை,பாத்திரங்களை வாங்கவோ, விற்கவோ செய்யலாமா?

சிறுவயதில் இருந்து நகைகளை அணிந்து வந்த பெண்மணி திருமணத்திற்கு பிறகும் அதே நகைகளை அணிந்து கொள்ளலாமா?

Continue Readingசிறுவயதில் இருந்து நகைகளை அணிந்து வந்த பெண்மணி திருமணத்திற்கு பிறகும் அதே நகைகளை அணிந்து கொள்ளலாமா?

வசதியில்லாதவர்கள் அகீகா கொடுப்பதற்கான சட்டம் என்ன? வசதி வந்த பிறகு அகீகா கொடுத்துக் கொள்ளலா..?

Continue Readingவசதியில்லாதவர்கள் அகீகா கொடுப்பதற்கான சட்டம் என்ன? வசதி வந்த பிறகு அகீகா கொடுத்துக் கொள்ளலா..?

End of content

No more pages to load