இமாமுக்கு தனியாக முஸல்லா (தொழுகை விரிப்பு) விரிப்பதற்கு ஆதாரம் உண்டா?

Continue Readingஇமாமுக்கு தனியாக முஸல்லா (தொழுகை விரிப்பு) விரிப்பதற்கு ஆதாரம் உண்டா?

நீண்ட ஆயுளுக்காக பிரார்த்தனை செய்யலாமா?

Continue Readingநீண்ட ஆயுளுக்காக பிரார்த்தனை செய்யலாமா?

நபியின் பெயருடன் ஸலவாத் சொல்வது அவசியமா?

Continue Readingநபியின் பெயருடன் ஸலவாத் சொல்வது அவசியமா?

தீய எண்ணங்கள் வராமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

Continue Readingதீய எண்ணங்கள் வராமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

ஜுமுஆ நாளில் ஒரு நேரம் இருக்கின்றதே! அது எந்த நேரம்

Continue Readingஜுமுஆ நாளில் ஒரு நேரம் இருக்கின்றதே! அது எந்த நேரம்

ஒவ்வொரு நாளும் தொழ வேண்டிய 12 ரக்அத்கள் எவை?

Continue Readingஒவ்வொரு நாளும் தொழ வேண்டிய 12 ரக்அத்கள் எவை?

இருவரும் ஒப்புக்கொண்டு ஒப்பந்தத்தை முறிக்கலாமா?

Continue Readingஇருவரும் ஒப்புக்கொண்டு ஒப்பந்தத்தை முறிக்கலாமா?

இலங்கையில் குண்டுவெடிப்பு தொடர்பாக டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா தெரிவித்த கருத்து பற்றி விளக்கவும்

Continue Readingஇலங்கையில் குண்டுவெடிப்பு தொடர்பாக டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா தெரிவித்த கருத்து பற்றி விளக்கவும்

கடமையான குளிப்புக்கு பிறகு, தொழுகின்ற போது இச்சைக் கசிவு ஏற்பட்டால் மீண்டும் குளிக்க வேண்டுமா? தொழுகை ஏற்கப்படுமா?

Continue Readingகடமையான குளிப்புக்கு பிறகு, தொழுகின்ற போது இச்சைக் கசிவு ஏற்பட்டால் மீண்டும் குளிக்க வேண்டுமா? தொழுகை ஏற்கப்படுமா?

புனித கஃபாவின் மேல் விமானம் பறக்க முடியாதா? உண்மைத் தன்மை என்ன?

Continue Readingபுனித கஃபாவின் மேல் விமானம் பறக்க முடியாதா? உண்மைத் தன்மை என்ன?

பயணத்திற்கு புறப்படும் ஒருவரை நோக்கி “ஃபீ அமானில்லாஹ்” என்று கூறுவதற்கு ஹதீஸ் ஆதாரம் உள்ளதா?

Continue Readingபயணத்திற்கு புறப்படும் ஒருவரை நோக்கி “ஃபீ அமானில்லாஹ்” என்று கூறுவதற்கு ஹதீஸ் ஆதாரம் உள்ளதா?

மரணித்த மனிதனுக்கு சொர்க்கம் – நரகம் எத்தனை நாட்களில் தீர்மானிக்கப்படும்? அவருக்காக தர்மம் செய்வது ஏற்கப்படுமா?

Continue Readingமரணித்த மனிதனுக்கு சொர்க்கம் – நரகம் எத்தனை நாட்களில் தீர்மானிக்கப்படும்? அவருக்காக தர்மம் செய்வது ஏற்கப்படுமா?

4:115 வது வசனத்தின் விளக்கம் தரவும்! ஸபீலுல் முஃமினீன் என்ற வார்த்தைக்கு கூடுதல் விளக்கம் தரவும்!

Continue Reading4:115 வது வசனத்தின் விளக்கம் தரவும்! ஸபீலுல் முஃமினீன் என்ற வார்த்தைக்கு கூடுதல் விளக்கம் தரவும்!

முஸ்லிமைத் தவிர வேறு எவருடனும் நீ தோழமை கொள்ளாதே! என்ற ஹதீஸ் ஸஹீஹானதா?

Continue Readingமுஸ்லிமைத் தவிர வேறு எவருடனும் நீ தோழமை கொள்ளாதே! என்ற ஹதீஸ் ஸஹீஹானதா?

சால்வை அணிவிக்கக் கூடாது?நபிக்கு சால்வை அணிவித்ததாக வரும் ஹதீஸின் உண்மை தரம் என்ன?

Continue Readingசால்வை அணிவிக்கக் கூடாது?நபிக்கு சால்வை அணிவித்ததாக வரும் ஹதீஸின் உண்மை தரம் என்ன?

திருமணத்திற்கு முன்பு நிச்சயம் செய்வது மார்க்கத்தில் அனுமதி உண்டா?

Continue Readingதிருமணத்திற்கு முன்பு நிச்சயம் செய்வது மார்க்கத்தில் அனுமதி உண்டா?

குர்பானி கொடுப்பவர் நகம், முடி வெட்டக்கூடாது என்று சொல்வதற்கு என்ன காரணம்?

Continue Readingகுர்பானி கொடுப்பவர் நகம், முடி வெட்டக்கூடாது என்று சொல்வதற்கு என்ன காரணம்?

வெஸ்ட்டர்ன் கழிவறையில் நின்று கொண்டு C கழிக்கலாமா?

Continue Readingவெஸ்ட்டர்ன் கழிவறையில் நின்று கொண்டு C கழிக்கலாமா?

தொற்று நோய் உண்டு! என்று மருத்துவம் சொல்லியிருக்க, தொற்று நோய் இல்லை என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ள செய்தி சரியானதா?

Continue Readingதொற்று நோய் உண்டு! என்று மருத்துவம் சொல்லியிருக்க, தொற்று நோய் இல்லை என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ள செய்தி சரியானதா?

“செல்வமகள்” சேமிப்பு திட்டத்தில் சேரலாமா?

Continue Reading“செல்வமகள்” சேமிப்பு திட்டத்தில் சேரலாமா?